Искам опровержение

ИМА ЛИ НЕЩО ПО-НЕПРИЯТНО от това някоя
медия да е публикувала или излъчила невярна информация за вас или вашия бизнес?
Има и това е, когато тя отказва да публикува вашето опровержение. Слава богу,
вече има механизъм, който задължава главните редактори да дадат място или време
и на вашето мнение.

Ситуацията започна да се променя, след
като през есента на 2004 г. над 200 български печатни и електронни медии
(национални и местни)

подписаха правила за професионална
и етична журналистика. Година по-късно бе създаден и Национален съвет за
журналистическа етика, който изработи механизъм и органи, следящи за спазването
на кодекса. За разлика от другите държави, у нас бяха създадени две комисии: за
печатните и за електронните медии. Всяка от комисиите се състои от по дванадесет
членове, разпределени в три квоти по четирима - квота на журналистите, квота на
издателите и т. нар. независима квота, съставена от представители на
обществеността. Етичните комисии разглеждат и вземат