Зоя Паунова: Няма по-важно нещо от инвенстицията в здравето

ЗОЯ ПАУНОВА е магистър по фармация от Медицинската
академия в София, със специализация "Организация и оптимизация на
фармацевтичното дело". Завършила е и бизнес образование в INSEAD, Франция,
специализирала е във Великобритания, Швеция и САЩ. Има над двадесетгодишен опит
във фармацевтичната индустрия. Кариерата си започва като Tablet Production
Manager във "Фармация" - Дупница (днес част от "Актавис"). Впоследствие работи
като Area Import Manager във "Фармахим". През 1992 г. се присъединява към ICI,
предшественик на британската Zeneca. При сливането на шведската Astra и
британската Zeneca през 2000 г. е назначена за изпълнителен директор на
компанията за България. Днес AstraZeneca е една от водещите световни
научноизследователски фармацевтични компании. Зоя Паунова е член на YC на Българския форум на
бизнес лидерите (BBLF) под патронажа на принца на Уелс и на УС на Асоциацията на
научноизследователските фармацевтични производители в България. Омъжена е и има
две деца - Ева (21) и Георги (12).

ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН AstraZeneca инвестира над 16
млн.