Кончината на табелата

ПРЕДИ НЯКОЛКОСТОТИН ГОДИНИ да поставиш
табела на своя магазин или компания е било инвестиция за цял живот. Компаниите
обикновено преминавали от бащи на синове за поколения. Следователно табелата
била много важно нещо. Нямало значение с какъв точно бизнес се занимаваш,
важното било да не щадиш средства и усилия и да направиш нещо, което да изглежда
добре, защото ще трябва да живееш с него цял живот. И тук не става дума за нещо,
което само да продава или да бъде забележимо, става въпрос да създадеш нещо
красиво. Точно както е с табелките по улиците - ако знаеш, че тази табела ще
стои на тази улица в следващите 200 години, може би е добре да я направиш както
трябва.

И не че днес не разполагаме с творците
или технологията да го направим. Аз смятам, че унищожението на изкуството на
табелите започва от пластмасата. И то не от самия материал, а от отношението,
което се зароди с нейното приложение.