Четящият човек

ЕДНА ХИПОТЕТИЧНА СОЦИОЛОГИЯ би могла да очертае полето на
възможните отговори на въпроса "Защо не се чете днес в България?".
Импровизирайки, те биха могли да изглеждат така:

- Защото е безсмислено и с четене пари не
се правят;

- Защото не е престижно да превърнеш
книгите в своя професия -тези професии загубиха обществения си
авторитет;

- Защото книгите са скъпи;

- Защото няма условия за четене -
библиотеките не се снабдяват навреме с нови книги и не са уютни; превозните
средства, едно от местата, на които в страни като Франция и Испания, да
кажем,

безкрайно много се чете, тук не са подходящи (човек с книга е
нон-сенс в препълнената маршрутка или автобус); в книжарниците все още не е
практика да се чете, а и кафенетата от типа на Coffe house са рядкост, пък и с
малко книги;

- Защото не достигат адекватните книги,
които ни казват нещо за днес;

- Защото училището поддържа един
изкуствен канон, който отблъсква от четенето, а не привлича.