Тодор Даскалов, изпълнителен директор на "Булярд
Корабостроителна индустрия": Насърчавам инициативността и работата в екип. Това, което не бих
толерирал у един служител, е лъжата. Когато има доверие и открита комуникация,
всички проблеми са разрешими. Не бих толерирал и инертността и липсата на
желание за развитие.
Климентина Рашева, управляващ партньор в denkstatt
България: В различните ситуации различни фактори
влияят на нивото ми на толерантност. Това е комплексно усещане,
което имаш за един човек - ако този служител живее със задачите, които решавате
ежедневно, ако споделя фирмените ценности и личните му цели имат общо с целите
на компанията - тогава всичко се решава в контекста на това отношение. Ако обаче
я няма тази връзка, местата, на които е прекъсната, могат да се нарекат с много
думи - нелоялност, мързел, неумение за работа в екип, неспособност за учене от
грешките...
Саймън Харис - управляващ директор, British
Training Solutions: Като оставим
настрана очевидните причини като кражба, насилие или злоупотреба с наркотични
вещества, не бих толерирал неспособността на служителя да признава допуснати
грешки, които биха могли да бъдат поправени, както и да обвинява някой друг.