Какво губим, когато печелим от ДДС

В ИНТЕРВЮ ЗА СПИСАНИЕ "МЕНИДЖЪР"
бившият заместник финансов министър
Георги Кадиев споделя, че е против различните ставки по ДДС, но би подкрепил
едно увеличаване на ДДС, въпреки че очаква точно обратното от политиците, а
именно, че ставката на налога ще бъде намалена. Що се отнася до различните
ставки, съм напълно съгласен с него. Не съм съгласен обаче, че трябва да се
увеличава ДДС. Не мисля, че политиците ще намалят ДДС в близките години (не че
това е лошо, но едва ли ще се случи).

Диференцирани ставки по ДДС са
вредни

Допускането на различни ставки по ДДС
означава незабавно започване на лобиране от поне 30-40 бранша, които ще поискат
по-ниска ставка за себе си. Това е чиста

загуба на ресурси за обществото не само защото разходите за този
лобизъм няма да постигнат резултат, но и защото дори да постигнат резултат, той
ще донесе повече проблеми, отколкото ползи. Диференцираните ставки по ДДС означават загърбване на основен
принцип в данъчното облагане неутралност на облагането.