"ДЕЛОЙТ" е една от най-големите одиторски и
консултантски фирми в света. За нея работят 150 хил. професионалисти в над 140
страни. Екипът на "Делойт България" е от 214 души. Компанията предоставя на
своите клиенти консултантски услуги в сферата на мениджмънта, одита, данъците,
финансите, управлението на риска.

ЯН СКВАРИЛ е директор "Управленско консултиране" в
"Делойт България". Има 12 години опит в управленското консултиране, 9 от които
са натрупани в "Делойт". Преди да дойде в София през 2005 г., е работил в
"Делойт Чехия". Завършил е Икономическия университет в Прага и има магистърска
степен по международна търговия, счетоводство и финансово
управление.

- Господин Скварил, какъв е мотивът на
„Делойт България" да стане партньор на списание „Мениджър" в конкурса „Мениджър
на годината"?

- Като водеща международна консултантска
фирма за нас е важно името на "Делойт" да бъде свързвано с прилагането на
добрите управленски практики в България. С изграждането на методологията за
конкурса смятаме, че ще стимулираме прилагането на такива практики.