Елате в България, скъпи богаташи

СЛЕД ДЪЛГИ ГОДИНИ УМУВАНИЯ за посоката, в която трябва да се развива
туризмът, след разпродажба на услуги на безценица на чужди граждани и
туроператори стигнахме до радостната новина -най-накрая туристическият бранш има
национална стратегия за своето развитие! Именно липсата на

яснота за посоката, в която да се развива секторът, е едно от
обясненията, които представители на туристическата индустрия дават за
превръщането на България в евтина дестинация за масови нискобюджетни
пътувания.

Досега туризмът е концентриран около
морската почивка от масов тип, която се продава на ниска цена на западния пазар.
Около 60% от приходите идват именно от този продукт. Според стратегията
приходите от туризъм от 2,4 млрд. евро през 2007 г. трябва да достигнат 6 млрд.
евро през 2013 г. Парите, които един турист оставя в България, също трябва да се
увеличат и ако сега са средно по 43 евро на ден, в следващите пет години тази
сума трябва да стане 90 евро.