Изглежда сме пред най-голямата енергийна криза

ДЕРЕК БЪН е професор в Лондонското бизнес училище.
Работи над 25 години в енергийния сектор като консултант на правителствени и
бизнес организации във Великобритания и по света. Главен редактор е на списание
"Прогнозиране и икономика на енергетиката". Автор е на над 170
публикации и 10 книги в областта на прогнозирането,
вземането на решения и икономикна енергетиката. Последната му книга е
"Моделиране на цените в конкурентни пазари на електроенергия". Преподавал е в
университетите в Оксфорд и Станфорд.

- Господин Бън, на път ли сме да
станем свидетели на най-голямата енергийна криза, предизвикана от нарастващото
търсене на петрол и рекордно високите цени на горивата?

- Изглежда, че е точно така. И преди сме
виждали шокови цени на петрола. На практика, като отчетем обезценяването на
долара, ситуацията днес не се различава много от "петролната криза" през
19791980 г. Икономиките на държавите вносителки бяха поставени в пълна
зависимост от неочаквано високия ръст в цените. Това доведе до глобална рецесия.