"СИТИ" е глобална компания в сферата на
финансовите услуги, оперираща в повече от 100 държави. Обслужва над 200 млн.
сметки на физически лица, корпоративни клиенти, държавни учреждения.
Институцията предлага широка гама от финансови продукти и услуги, включително
потребителско банкиране и кредитиране, корпоративно и инвестиционно банкиране,
брокерски услуги и инвестиционни фондове. Служителите на "Сити" наброяват над
300 хиляди. Активите на банката възлизат на 2,2 трлн. долара. Собственият
капитал е 114 млрд. долара. "Сити" открива официално представителство в България
през 1998 г. Две години по-късно започва дейност като пълноправен банков
клон.

АГРЕСИВНИТЕ ДЕЙСТВИЯ на федералния резерв по отношение на
паричната политика и забавящият се ръст на БВП на САЩ натежаха силно на и без
това слабия щатски долар. От началото на годината американската
валута

е изгубила 7% от стойността си спрямо еврото. Тя продължава да
действа като насрещен вятър за много европейски компании. огато обявяваха
последните си финансови резултати, редица дружества посочиха слабия долар като
един от негативните фактори, влияещи върху печалбата им.