Най-лошото е вече зад нас

Апостол Апостолов, „Ти Би Ай
Инвест"

ИМА НЯКОЛКО съществени фактора, от които до голяма степен
зависи посоката на движение на борсовите индекси през май. Първият от тях са
финансовите отчети на дружествата за първото тримесечие на годината, които се
публикуват в края на април. От тях ще стане ясно дали и доколко кризата,
обхванала световните финансови пазари през последните месеци, е повлияла върху
родната ни икономика. Според много от международните анализатори най-лошото от
финансовата криза е вече зад нас и в момента сме в процес на

формиране на дъно. Силна роля за това изиграха мерките за
преодоляване на последиците от ипотечната криза в САЩ, предприети от фЕД, които
до голяма степен възвърнаха доверието на инвеститорите и успокоиха
международните пазари. През последните месеци най-силно влияние върху търговията
на Българската фондова борса (БфБ) оказваше посоката на движение на световните
борсови индекси, но при сегашната значително по-спокойна обстановка вниманието на
инвеститорите на БфБ ще бъде почти изцяло насочено към финансовите резултати на
публичните компании.