ИЗГЛЕЖДА, ДОСТА БЛАГОПРИЯТНО се отрази членството на България в ЕС върху имиджа
на страната като стабилна макроикономическа дестинация. Доказателство за това са
рекордните данни за размера на преките чуждестранни инвестиции през миналата
година, оповестени от Българската агенция за инвестиции. По предварителни
разчети те достигат 5,5 млрд. лв., които са около 10% от БВП на страната, а
растежът спрямо предходната година е 20%. Заслуга за привличането на все повече
и повече капитали в икономиката има и правителството, което предприе реформи за
намаляване на данъчната тежест, опростяване на регулациите и на правилата за
правене на бизнес. За да задържи интереса на инвеститорите обаче, е важно
страната ни да поддържа

конкурентни позиции, защото на световната сцена тя се състезава с бързо
развиващите се итай и Индия и с реформиращите се страни от "Нова Европа" като
Естония, Литва, Словакия.

Колко струва да правиш бизнес в
България и в другите страни

За да сравним цената на бизнеса в
различни страни, ще използваме пример с фирма X и как би печелила във всяка
държава.