КОГАТО СЕ ГОВОРИ за имидж, популярното възприятие на този термин в
България основно се концентрира върху външния образ на личността. Често може да
се чуе или прочете, че еди-кой си политик се появил с нов имидж, тази фолк
певица си сменила имиджа, този шоумен си освежил имиджа и т.н. По правило в
такива изказвания се подразбират: нов тоалет,

интелигентни очила, различна прическа, появата на силикон или други
инвазии, имащи за цел да променят визията на съответния човек.

Подобно разбиране на понятието имидж води
до сериозно изкривяване на съдържанието на работата на имиджмейкъра. И до голяма
степен обяснява проблемите, които имат публичните личности в страната със своя
образ. Външният вид на един политик, бизнесмен, шоу-мен или спортист е безспорно
важен елемент от конструирането на цялостния му облик. Но това не означава, че
има равенство между работата на един стилист, фитнес инструктор, дизайнер или
пластичен хирург с тази на професионалния имиджмейкър.

Основната слабост на публичните личности е, че те се отнасят
изключително непоследователно и неорганизирано към своя имидж.