ДА МЕ ИЗВИНИ МАЯК ОВСКИ, че правя алюзия с неговото стихотворение "Разговор с финансов
инспектор за поезия", но обещавам, че няма да използвам неговия алгоритъм. За
разлика от руския футурист, който в свободното си от поезия време е писал
съвсем прилични реклами, тук няма да образовам финансистите за ползите от пиара,
а обратното - ще се постарая да извлека от разговора колкото е възможно повече
изстрадан опит и полезни ходове за пиар професията. Въпреки че точно Маяковски е
флагман на хората с литературни претенции, призоваващи за

кръстоносен поход за освобождаването на рекламата от нейната
комерсиалност. Но това е тема на друг, по-принципен и напрегнат
разговор.

А този, достатъчно интересен и градивен,
дава повече и по-полезни познания и няколко доста любопитни и необичайни гледни
точки. Той показва, че ние, пиар специалистите, имаме какво да научим за нашата
работа от финансистите. При това не за цифри, проценти и дори бюджети, което е
повече "тяхна" територия, а за умения за боравене с информация, което
традиционно се смята за "наша" територия - в свещените земи на професионалната
комуникация, които облагородяваме отдавна.