ВЪПРЕКИ ЧЕ ЗАЛАГАТ на внимателния анализ и на дългосрочното
стратегическо планиране, Oh Yeah всъщност ни впечатляват с оригиналност на
творческите си идеи, с чистота на изпълнението, с вкус и мярка. И това са неща,
които дори някои от най-успешните и печеливши рекламни кампании не
притежават.

У момчетата от Oh Yeah има една особена
вярност към избраните естетически критерии, вярност, която не пречи на
разнообразието в творческите решения, но която им дава стил. И ги прави
разпознаваеми. Наистина е трудно да сбъркаш кой е работил върху корпоративната
идентичност на "Радио Нова" или клуб "Опера" например. Просто няма начин. И това
си е направо за Oh Yeah!

Най-лесният начин да разберете какво имам
предвид е да видите тези няколко проекта на дизайнерската група. Повечето от тях
не са реализирани от клиента по стратегически причини. Но, абсолютно съм
убедена, има неща, които са отвъд стратегиите.