КАК СМЕХЪТ ПОМАГА на рекламата? Този въпрос отдавна занимава западни
изследователи и практикуващи рекламисти и изглежда неизбежно да се окаже
актуален и у нас. В крайна сметка немалко от рекламите в българските медии са
(или се опитват да бъдат) смешни. Явно убеждението, че смехът
"продава",

трайно се е настанило и в родната рекламна индустрия. Засега
специализирани изследвания, свързани с българските аспекти на тази проблематика,
няма, но със сигурност темата занимава много хора и заслужава внимание.
Неоспоримо качество на хумора в рекламата е неговата способност да привлича
вниманието. По този въпрос повечето изследователи са единодушни. 94% от
американските рекламисти смятат, че смехът по принцип работи, а 55% са убедени,
че хумористичните подходи са по-ефективни от сериозните за привличане на
интереса, според обобщаващо изследване на Марк Уайнбъргър и Чарлс Гюлас (The
Impact of Humor in Advertising: A Review, In: Journal of Advertising). Но след
като смехът е успял да привлече вниманието, възниква въпросът