Пресконференцията (правила и заблуди)

СВЕТОВНАТА ТЪРСАЧКА Google за
"пресконференция" се появяват 743 хил. страници на български!

Трудно може да се намери по-популярна дума от тази в интернет
пространството. За "корупция" например, която според общественото мнение,
медиите и Европейската комисия показва най-сериозния български проблем, има
около 685 хил. страници. На думата "фирма" се падат 607 хил., а на
"министър-председател" - скромните 156 хил. страници на български език. Само
думата "бизнес" със своите 813 хил. споменавания е в състояние да се конкурира с
"пресконференция".

Че правенето на пресконференции е
сериозен бизнес, става видно и от прегледа на съдържанието на първите 200
страници. Те показват, че кой каквото прави, все до пресконференция го докарва -
от Сергей Станишев, през бенда на Елвис Пресли и Лепа Брена, до Морган Фриймън.
В България няма публично лице или организация, която някога по някакъв повод да
не се е разписала върху безкрайното поле на пресконференциите. За стремителния
ръст на пресконферентния бизнес свидетелстват заглавията и поводите за срещи с
медиите, които се разпростират от