В централните новини

Бизнесмените трябва да говорят конкретно и с
цифри

Купуването на журналисти работеше до
средата на 90-те години. Помислете колко малко зависи от един или друг
журналист. Нали ако е купен и пише платена дописка, след него има редактор, след
когото идва зам. главен, главен редактор, директор комуникации, изпълнителен
директор, за да се стигне до издател. Това с купуването на журналисти в днешно
време е вятър и мъгла, убеден е Иван Мастагарков, зам. главен редактор на в.
„Политика"

ИВАН МАСТАГАРКОВ е роден в Пловдив и е на 35
години. Завършва английска гимназия в родния си град и психология в СУ "Св.
Климент Охридски". Работи последователно като редактор в международната редакция
на БНР, агенция "Ройтерс" и вестник "Кеш". От 2002 до 2005 г. е главен редактор
на в. "Кеш". През 2005 г. постъпва във вестник "Политика", а от началото на тази
година е негов зам. главен редактор.

- Господин Мастагарков, какво трябва
да направи една компания, за да влезе в новините?