От нашите уста в Божиите уши

Бог създаде света и видя, че е добър.
Какво ли би казал сега?

Джордж Бърнард Шоу

Един апостол казва на друг: "Няма какво чак толкова
да съгласуваме фактите; едва ли някой ще приеме всичко това буквално".
Виц в New
YorkerКогато един народ работи, Господ го уважава.
Но когато един народ пее, Господ го обича.
Факундо Кабрал, аржентински певец
и композитор

Не знам дали Бог съществува, но би било
по-добре за репутацията му да не съществуваше.

Жул Ренар

Човек, който разбира Бог, би бил друг бог.
Франсоа Рене дьо Шатобриан

Единственото, което възпира Господ да
прати втори потоп, е, че първият се оказа напълно безполезен.

Никола Себастиан Шамфор, френски
писател

Днешната църква няма нужда от християни
на половин ден.

Папа Йоан-Павел
II

Красотата е препоръчително писмо,
написано от Бог. Сантя! Рамон и Кахал, испанск хистолог и физик

Жената обича мъжа така, както вярващият обича
Бога: всеки ден го моли за нещо.