Изстраданият мир между пиари и медии

ТОЗИ ТЕКCT Е ПРОВОКИРАН от интервюто с програмния директор на "Дарик
радио" Константин Вълков - "Бъдещето е на медии, свободни от пиар", което
"Мениджър" публикува в брой 4. Предизвикателната му позиция ме накара да дам още
една гледна точка, като допълнение, а не като контрапункт.

Съвременните тенденции в развитието на
информационната и комуникационната среда натежават в полза на прочита, че пиар
съобщенията и новините могат да бъдат

двете половини на една тема, за да се вникне по-задълбочено в
нейната същина. Ще кажете: това е позиция, защитавана от хората, които създават
т.нар. пиари, които се чудят какво "по-нечувано" да направят, за да привлекат
медиен интерес. Всъщност това е гледна точка на един любопитен и изкушен от
информационния поток човек, който предпочита да получава наистина новинарска
стойност. Тук на дневен ред идва темата за разпознаване на качествената
информация, за сериозната експертиза и за задълбочената подготовка, особено в
област като връзките с обществеността. Нуждата да си достатъчно подготвен, че да
можеш да четеш между редовете или да чуваш, слушайки, става все по-спешна.