Радосвет Радев: Българските предприемачи са едни от най-изстрадалите хора на света

РАДОСВЕТ РАДЕВ е роден на 21 юли
I960 г. Завършил е Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски".
Специализирал е маркетинг и мениджмънт в САЩ. Работил е последователно в
Софийския градски съд и в програма "Христо Ботев" на Българското национално
радио. През 1993 г. създава "Дарик радио". Основател е на най-големия
приватизационен фонд "Доверие" и на приватизационен фонд "Албена инвест". Зам.
-председател е на съвета на директорите на "Албена"
АД, председател на надзорния съвет на "Доверие обединен холдинг", председател на
НС на "Доверие-Капитал", председател на съвета на директорите на "Дарик имоти
България", председател на съвета на директорите и изпълнителен директор на
"Дарик радио". Член на ИБ на Българската стопанска камара, председател на Съюза
на националните електронни медии. Женен е, има две дъщери и син.

- Господин Радев, преди двайсетина
години вие сте били инициатор за радиоконкурс за Мениджър на годината. Нима и в
ония години се споделяше идеята, че в основата на всеки значим успех стои
добрият мениджмънт?