Възходът на аматьора

АМАТЬОРЪТ ОТДАВНА Е спътник на модерната епоха. През осемнайсети век той е най-често аристократ, който няма защо да мисли за насъщния и може свободно да се отдаде на литературата, географията или да превърне салона си в музейна сбирка. Във века на техническата революция се масовизира и аматьорството. Вземете живописта: в предните епохи производството на бои и платна е професионална тайна, майсторите на Ренесанса не само гениално рисуват, но и гениално стриват и омесват боите си. Техническият прогрес ще промени това. През деветнайсети век по магазините започват да продават готови рисувални пособия, откъдето всяка

скучаеща млада дама се превръща в потенциален живописец аматьор.
Двайсети век още по-мощно масовизира любителството във всички сфери на живота - едни гледат на него като на своеобразно допълнение към образованието, други го естетизират и противопоставят революционно на старата култура. Особено важно е аматьорството за левите, които виждат в него възникването на автентична култура на работническата класа, противопоставена на буржоазната.