Петя Славова
Петя Славова

ПЕТЯ СЛАВОВА има висше икономическо образование и е собственик на "Феста Холдинг" АД. Дейността на холдинга е насочена към придобиване и стратегическо управление на инвестиции и активи в областите банково дело, недвижими имоти, туризъм и атракции, винопроизводство и лозарство. Сред компаниите на "Феста Холдинг" АД са: ТБ "Инвестбанк" АД, ЗОК "България Здраве" АД, УД "Инвест Фонд Мениджмънт" АД, "Феста Хотели" ЕАД, "Черноморско злато" АД, "Виа Понтика-Поморие" ООД, "Национален център за дизайн и реклама" ЕООД.
Председател е на съвета на директорите на "Феста Холдинг" АД, председател е на надзорния съвет на "Инвестбанк" АД, председател е на надзорния съвет на "Черноморско злато" АД и "Винком" АД, председател е на съвета на директорите на "Феста Хотели" ЕАД. Тя е и председател на Съюза на българската туристическа индустрия, член е на управителните съвети на Националната лозаро-винарска камара, на Българо-руската търговско-промишлена палата и фондация "Атанас Буров". Има син и дъщеря.

- Госпожо Славова, “Феста Холдинг” е почти връстник на демокрацията - на 13 юни навърши 17 години.