Да убиеш дете

ТОВА СЕ СЛУЧВА в една прекрасна утрин, докато слънцето огрява косо равнината. Скоро камбаните ще зазвънят, понеже е неделя. Сред полето двама млади тръгват по една пътека, по която не са се разхождали досега, а в прозорците на къщите в трите селца на равнината играят слънчеви зайчета. Мъжете се бръснат пред огледала, поставени на кухненските маси, жените, тананикайки си, разрязват кекс към сутрешното кафе, а децата седят по подовете и си закопчават дрешките. Това е щастливото утро на един ужасен ден, в който едно дете в третото село ще бъде убито от един щастлив човек.
Детето все още седи на пода и закопчава рокличката си. Мъжът, който се бръсне, казва, че днес ще излязат да гребат с лодката надолу по реката. Жената си тананика и нарежда кекса в една синя чиния. Не се усеща и сянка от притеснение в кухнята, въпреки че мъжът, който ще убие детето, се намира до една червена бензиностанция в първото селце.