Принадената стойност на гимназиите легенди

КОГАТО ТРЯБВА ДА СЕ ПЛАНИРА бъдещето на детето, повечето родители обръщат прекомерно внимание на висшето образование и сякаш малко забравят средното. Още повече когато са по-богатички и знаят, че какъвто и чукундур да се окаже наследникът им, винаги ще успеят с наличните си пачки да го пратят някъде във висше училище в чужбина, да го поизлъскат и да му налеят акъл и култура. Работодателите от своя страна насърчават това явление, като гледат само университета, който си завършил, без особено да се интересуват от гимназията.
Според мен - понеже често днес ме питат приятели, чиито деца са на път да завършат основното си образование - аз най-внимателно бих избрала гимназията. И ако съм работодател, бих обърнал сериозно внимание къде е прекарал бъдещият ми подчинен възрастта от 14 до 19 години. Дори само заради личния си опит. Влязох в моята гимназия

квартална хулиганка, която смяташе, че Ана Каренина е главната героиня на "Война и мир" и наричаше романа "Квартеронката" - "Квартирантката".