УEБ БАНЕРЪТ е най-разпространената форма на интернет реклама в България. Дотолкова, че за повечето рекламодатели, медийни и рекламни агенции жанрът "интернет реклама" започва и завършва с неговата изработка и медия планиране. Защо това е погрешно и докога ще продължи доминирането на банера, е отделна тема. Засега и докато все още не сме го обявили за

изчезващ вид, нека обобщим успешните практики и класическите грешки, за да правим по-компетентни и по-ефективни кампании.

Истините
- Независимата статистика е най-важна. Основно предимство на интернет като медия е измеримостта му. Не пропускайте да измервате кликрейтa на банерите си (съотношението между броя излъчвания и броя кликове) по дни и по портали. Тази единствена контролна стойност зависи от 10-20 различни фактора - някои във вашия контрол, други - не, и е добре да знаете как да им влияете. Но за начало е задължително кликрейтът да се измерва.
Най-добрият вариант е да работите с независима статистика на агенцията, която изработва банерите.