"МАРКЕТ ЛИНКС" е сред водещите български компании в областта на маркетинговите изследвания и комуникации. Агенцията предлага не само еднократни информационни услуги, но и цялостно обслужване - пазарни проучвания, консултации, изработване на маркетингова стратегия и план, мониторинг на телевизионна реклама. Извършваните услуги са в три основни направления - маркетингови, медийни и бизнес изследвания.

ДОКАЗАНО Е, че летните месеци оказват влияние върху картината на медийната консумация. Хубавото време и възможността за почивка и изкарване на свободното време извън дома променят навиците на аудиторията за няколко месеца. Въпреки че в повечето случаи летният сезон променя гледаемостта и слушаемостта в рамките на часовите интервали, той оказва влияние и на общия обем на аудиторията, която намалява.
Резултатите от националното представително проучване* на медийната аудитория на агенция "Маркет ЛИНКС" показват, че началото на летния сезон оказа най-малко влияние

на телевизионните лидери на пазара, които не губят зрителското внимание. Водещият по обем на аудиторията канал bTV запазва традиционно силните си позиции и не регистрира отлив през юни в сравнение с април както в национален мащаб, така и в София.