Георги Калоянов
Георги Калоянов

Продажбите на списания растат, на вестниците падат
Допълнителните продукти дадоха само лек тласък на тиражите, смята Георги Калоянов, управител на ПРЕС ООД

ГЕОРГИ КАЛОЯНОВ е собственик и управител на ПРЕС ООД. Завършил е икономика и управление на транспорта в УНСС.

ПРЕС ООД е компания за дистрибуция и продажба на дребно на печатни произведения. Има транспортна и издателска дейност. Основана е през 1994 г.

- Променя ли се читателският вкус? Кои издания се търсят повече и кои по-малко?
- Появата на пазара на много списания, в това число и на големи

чужди марки, насочи част от читателите към тях. Това се случи за сметка на продажбите на вестници. Увеличава се, и това според мен е абсолютно нормално, делът на развлекателните издания за сметка на тези, които са с политическа насоченост.

- Може ли в България да се продават повече вестници и списания?
- Вестниците и списанията, въпреки своята специфика като носители на информация, са стока.