ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ е роден през 1959 г. в Габрово. Възпитаник е на Университета в гр. Лодз в Полша, специалност външна търговия (1979-1981). През 1985 г. завършва ВИИ "Карл Маркс", днес УНСС, специалност международни икономически отношения. Професионалната си дейност започва през 1985 г. като научен сътрудник в Института по международна икономика и пазарни проблеми, в научното направление "Ефективност на външноикономическата дейност". През 1992 г. основава финансово-брокерските компании "Бромак" и "Фина С". От 1995 до 1999 г. е началник на управление "Валутни операции и ликвидност" на Централна кооперативна банка, като от 1997 г. е и член на съвета на директорите на банката. За кратко е началник-управление "Пазари и ликвидност" в ТБ "България инвест" (сега банка "Алианц България"). От средата на 2000 г. е председател на управителния съвет и изпълнителен директор на Корпоративна търговска банка АД, а от 2003 г. е мажоритарен собственик на банката и председател на надзорния съвет. Има редица специализации в областта на финансовия и банковия мениджмънт.