Финансите и ислямът

Бизнес по шeриата
В ЕВРОПА ПОНЯТИЕТО "РЕЛИГИЯ" обикновено не се свързва по някакъв начин с банковата сфера, но в Арабския свят ценностите на исляма оказват значително влияние върху финансовия бизнес. Става дума за "етика на вложенията", която изисква да се спазват принципите на исляма. Затова днес понятието islamic banking вече e твърде популярно във финансовия свят. То включва редица забрани, продиктувани от законите на шериата. Например печалбата от банкови лихви, инвестициите в отрасли, свързани с производство или разпространение на оръжие, алкохол, тютюн или свинско месо, финансовите отношения с авиокомпании и хотели, в които се продава алкохол. На исляма противоречат и някои модерни и популярни банкови практики, като кредити, кредитни карти, деривати, бонове или срочни сделки. Islamic banking практикуват близо 300 ислямски банки по света, които според различни източници разполагат с между 250 и 850 млрд. долара капитал. В този брой публикуваме статията на Аамир Рехман и Назим Али, известни специалисти по темата.