The Economist и екстремисткият центризъм

Вид: седмично новинарско списание
Собственик: The Economist Group
ОСНОВАНО: септември 1843 г.
ПОЛИТИЧЕСКА ОРИЕНТАЦИЯ: класически либерализъм
ЦЕНТРАЛА: Лондон, Великобритания
ТИРАЖ: 1,3 млн. копия на седмица
УЕБСАЙТ: www.economist.com

ТОВА СПИСАНИЕ не иска да бъде хроника на икономическите събития по света, а "да участва в битка между интелигентността, която движи развитието ни, и безцелната и плаха простотия, която се опитва да спре прогреса". Така поне пише в един негов редакционен коментар. Затова The Economist не се бои

да се подпише под каузи, да изрази мнение, като винаги позицията му се основава на подкрепата на свободния пазар и глобализацията. Стреми се да достигне до образованите читатели и се гордее, че аудиторията му се състои от влиятелни мениджъри и фактори в политиката.
Издава се от The Economist Group, половината от акциите на която са притежание на Financial Times, собственост от своя страна на Pearson PLC. Останалата част от дяловете са в ръцете на група независими акционери, сред които са и членовете на екипа, списващ изданието, както и на английското банкерско семейство Ротшилд.