Виктор Налбантов
Виктор Налбантов

Немислимо е да се излагат 1200 заглавия на площ за 300
Късият срок на договорите с общината ни спира в инвестициите, споделя Виктор Налбантов, изпълнителен директор на “Разпространение на печата” АД

ВИКТОР НАЛБАНТОВ е изпълнителен директор на "Разпространение на печата" АД. Завършил е УНСС. Магистър е по международни икономически отношения, работил в областта на маркетинга и рекламата. Бил е търговски директор на "Международен панаир" в Пловдив.

"РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПЕЧАТА" АД е най-старата разпространителска фирма в България със 75-годишен опит и традиции. От 2001 г. е изцяло частно дружество. Фирмата разполага с мрежа от над 100 търговски обекта, разположени на територията на София.

- Къде се намираме в сравнение с другите страни в Европа в търговията с вестници и списания? Какво според вас можем да вземем от чуждия опит?
- На нашия пазар в момента има огромен брой субекти, занимаващи се с търговия на вестници и списания. Част от тях са много малки и

финансово нестабилни.
В разпространителския бранш липсват каквато и да е регулация и правила.