Джон Гриндер и Кармен Сейнт Клер (на преден план в средата) сред свои ученици
Джон Гриндер и Кармен Сейнт Клер (на преден план в средата) сред свои ученици

Създателите на невролингвистичното програмиране
дадоха специално интервю за “Мениджър”

ДЖОН ГРИНДЕР е съосновател на невролингвистичното програмиране и е един от най-големите мислители на нашето време. Автор е на 14 книги за НЛП - "Шепот във вятъра", "Структурата на магията" и др. Професор е по лингвистика в САЩ. Посвещава живота си на изследване и представяне на моделите за човешко съвършенство. Той създава НЛП като средство за изследване и разпространяване на модели за успех.

КАРМЕН СЕЙНТ КЛЕР е изпълнителен директор и основател на Quantum Leap, компанията, чрез която тя и нейният съпруг Джон провеждат своите изследвания. Заемала е високи постове в държавната администрация. Притежава магистърска и докторска степен по юриспруденция.

- Госпожо Клер, господин Гриндер, какво е невролингвистично програмиране?
Джон Гриндер: Това е модел за междуличностно общуване. Създадохме го с Ричард Бандлър през 70-те години на миналия век. НЛП се базира на изучаването на езика, комуникацията и личностната промяна. Моделът изследва връзките между начина, по който мислим (невро), как комуникираме вербално и невербално (лингвистично) и нашите модели за поведение и емоции (програмиране).