ЖИВЯЛА В РАВНИНАТА чучулига с прекрасен глас, която мечтаела да полети високо, да огласи целия свят с неповторимата си песен и дори боговете да я чуят. Живял в планината орел, който всеки ден си летял дълго и много нависоко, но боговете не му обръщали внимание, защото бил ням. Накрая представителите на двата пернати вида се срещнали, орелът понесъл чучулигата на крилете си и песента на по-малкото птиче била чута и от най-глухия бог.
Сигурно сте чували тази красива притча за успеха, но ако сега си позволявам да ви я припомня, то не е защото в криза боговете са още по-високо, а за да илюстрирам основната си теза: интернет рекламата се състои не само от "орловите" всемогъщи криле на банерите, препратките и медия планирането. Когато "размахате" банери, е още по-важно те да водят към промоционален сайт с неповторима "песен на чучулига", или с други думи - оригинален интерактивен криейтив. Само така желаната идея ще стигне ако не до боговете, то поне до голяма част от клиентите ви.