Ето така трябва да бъде запомнена. Тя винаги язди първа
Ето така трябва да бъде запомнена. Тя винаги язди първа

И ТОВА, КОЕТО ТЯ ПОСТИГНАЛА, било не само изумителното освобождение на Орлеан, но и възкресението на смайващия дух и чест на Франция. Тя била обикновено селско девойче, което се превърнало в един от идолите на Шарл дьо Гол. По времето, когато се родила Жана, Франция била открай време във война с Англия - така наречената Стогодишна война, и частично разделена. Един ден, когато била само дванадесетгодишна, Жана видяла светлина в небосвода и чула гласове, които є проговорили от горе. Първоначално се изплашила, но след като гласовете продължили да я навестяват ден подир ден, тя свикнала с тях. Те нашепвали, че е родена, за да спаси Франция. Архангелите казали, че сам Господ ги е изпратил. Цели пет години є трябвали, преди да се осмели да изпълни мисията си. Когато била само на 17, се сбогувала със семейството и приятелите си. Едно седемнадесетгодишно момиче, което съумяло да убеди един рицар да я заведе при дофина на Франция.