Липсата на фокус убива марката

- Господин Рийс, едни от най-продаваните ваши книга са “Неизменните 22 закона на маркетинга” и “22 неизменни закона на брендинга”. В момента кой от тези закони е най-важен в маркетинга?
Ал: Законът за фокуса. Той гласи: "Най-силната концепция в маркетинга е собственото перспективно мислене". Всеки мениджър, който спазва този закон, може да очаква, че компанията му ще се развива стабилно в обозримото бъдеще. За да илюстрирам какво имам предвид,

нека видим какво се случва между два големи конкурента - Motorola и Nokia. Motorola изобрети клетъчния телефон, но днес произвежда голям набор високотехнологични продукти. Nokia от своя страна се е фокусирала само върху производството на мобилни телефони. За последното десетилетие продажбите на Nokia възлизат на 370,1 млрд. долара, нетната печалба след данъците е 44 милиарда. Motorola за същия период има продажби на стойност 329,3 млрд. долара, чистата печалба е 5,4 млрд. Затова Motorola уволни изпълнителния си директор и обяви, че се концентрира върху производството на мобилни телефони.