Барак Обама: Съединените щати са готови да водят

ЖИВЕЕМ ВЪВ ВРЕМЕ на глобални икономически предизвикателства, които не могат да бъдат преодолени с частични мерки или с усилията на една нация. Лидерите на Г-20

носят отговорност да предприемат решителни, адекватни и организирани действия. При това не само за да задвижат възстановяването на икономиката, но и да положат началото на една нова ера на икономическо сътрудничество, да предотвратят опасността от повтаряне на подобна криза в бъдеще.
Никой не може да отрече необходимостта от спешни действия. Кредитната криза и кризата на доверието във финансовите институции премина националните граници и последствията є се усещат навсякъде по света. За първи път от времето на едно поколение глобалната икономика се свива и търговията намалява. Трилиони долари са загубени, банките спряха да отпускат кредити, десетки милиони хора по света ще загубят работата си. Просперитетът на всяка нация е в опасност заедно със стабилността на правителствата и оцеляването на хората в най-уязвимите части на света.