Феноменът фалшива икономика

ПРИЗИВИТЕ за квазифискална подкрепа за бизнеса зачестиха заедно с разгръщането на кризата. Най-дълбокото им основание е желанието на определени групи предприятия да получат облаги, като вземат ресурс от други предприятия и граждани, и насрещното желание на правителството "да помогне в това начинание". Често

като пример за "добра" подкрепа се приема предоставянето на гаранции по кредити и кредити за определени предприятия (най-често малки и средни) чрез нарочно създадени за целта институции, насърчителни банки или банки за развитие, или чрез търговски банки посредници. Последният такъв пример е одобрената за Румъния от ЕС, МВФ и Световната банка програма за гарантирането на кредити от порядъка на 1,5 млрд. евро като част от общата 20-милиардна подкрепа на страната. Сумата е равна на около 0,7 - 0,8% от БВП на страната. Аналогичен е и размерът на кредитирането през държавната Българска банка за развитие.

Съмнително е, че в Румъния тази програма ще даде някакви дълго-срочни положителни резултати.