Историята е мъглява и лепкава

ТАЗИ ГОДИНА отбелязваме стогодишнината на "Манифест на футуризма" - обявяването на нови естетически ценности от италианския поет Филипо Томазо Маринети, публикувани във френския вестник "Фигаро" на 20 февруари 1909 г. Много музеи в Европа организираха изложби, за да отбележат и направят нова оценка на движението. Те вече провокираха горещи дебати, тъй като според един парижки форум футуристите имитират кубизма, а различните италиански изложби наблягат върху тяхната оригиналност и различност.