Димитър Вучев, изпълнителен директор на "Българо-американска кредитна банка" АД: Добрата прогноза изисква отлично познаване на случващото се в съответния бранш на местно, регионално и глобално ниво. Това условие е особено важно в банковия сектор, където събитията в международен план пряко се отразяват върху ситуацията у нас. Ето защо за мен актуалната информация от финансовия свят, последни решения на правителства и централни банки е от първостепенно значение за правенето на прогнози. Също толкова важно е познаването на клиента и способността да се предвиди неговото поведение. Не на последно място разчитам на служителите на банката. Нашият екип е изграден от отлични и висококвалифицирани професионалисти. Всеки от тях следи случващото се в областта, в която е специалист, и може винаги да изкаже мнение и да направи прогноза. Това помага много както в ежедневната работа, така и при справянето със задачи, които обхващат по-дълъг период от време.
Кирил Дяков, управител на "Брамак Покривни системи": Задачата да се прогнозира и планира, особено във времена на скептицизъм и песимизъм за икономическия растеж, не е лека.