Потребителите - новата икономическа сила

ОБОСОБЯВАНЕТО на политиката за потребителите като самостоятелно портфолио през 2007 г. отрази съвременната тенденция те да бъдат в центъра на икономическата политика. Изключително съм щастлива, че имам честта да съм първият комисар, отговарящ за въпросите, свързани с потребителите. Тази политика е необятна, в нея има всичко - икономика, законодателство, граждански права, опазване на околната среда, устойчиво развитие. Към всеки сектор може да се подходи от гледна точка на потребителя.
Днес не можем да пренебрегнем несигурното положение, в което изпадат европейските граждани в резултат на световната икономическа криза. Тя е най-тежката от десетилетия насам.

За първи път след Втората световна война ще намалее световният брутен вътрешен продукт, както и обемът на световната търговия. За някои хора тези данни вероятно са прекалено далечни. Но кризата може да има драматично влияние и върху нашите съграждани, приятели, роднини. Те може да загубят работата си или дори жилището си, ако нямат възможност да плащат ипотеката, която имат.