Времето изтича

ЧАСТНИЯТ СЕКТОР в САЩ съкращава огромна част от разходите си. Нормата на спестявания се покачи от нула на 3,8% и вероятно ще стигне до 8%. Американците започват да спестяват, а не да консумират. В общи линии можем да кажем така: 5 пункта от нормата на спестяванията са приблизително равни на 500 млрд. долара годишно, от които се лишава икономиката. Компаниите също спестяват. Жилищното строителство продължава да намалява... Налице е огромна дупка в търсенето на частния сектор.
Доскоро бихте казали: "Добре, няма проблем. Федералният резерв ще се справи и с това. Ще намали лихвените проценти и така

ще окуражи хората да харчат. Ще ги окуражи да купуват жилища." Е, да, но се видя, че нищо от тези неща не действа. Лихвеният процент, който Федералният резерв контролира, е нула. Никой няма да тръгне да купува жилища, защото като цяло цените им са все още твърде високи. Липсата на търсене е нормална реакция.