Тайните на професията

ПРАВИЛНИТЕ въпроси не само водят до решение на конкретни проблеми, но и помагат на хората сами да намерят най-доброто решение. Те:
- изясняват фактите - "Ще ми разкажеш ли какво се случи?";
- подобряват отношенията между хората в екипа - вместо "Успя ли да продадеш предвиденото количество?" попитайте как вървят продажбите;
- развиват критично и аналитично мислене: "Какви биха били резултатите от това предложение?";
- мотивират творческо мислене: "Защо това работи и дава резултат?";
- насърчават нестандартен подход към проблема: "Дали това може да се направи по друг начин?";
- предизвикват ви да обмислите алтернативни решения;
- създават усещане за съпричастност към постиженията: "Въз основа на тоя опит какво би предложил да направим?".

Какво не пита лидерът? Няколко вида въпроси имат винаги негативен ефект върху подчинените. Това са всички онези, с които изяснявате защо те не са се справили с някоя задача. Хората ви са принудени да заемат отбранителна позиция, когато ги питате защо изостават с графика, какъв е проблемът или защо не могат да се справят по-добре.