Фатални заблуди

ЧЕСТО ПРАВИМ грешни заключения за намеренията и способностите на някой човек, като съдим по това

дали е мил и приятен и дали изглежда компетентен. Оказва се, че този начин на възприемане на хората е широко разпространен, показва проучване в 24 страни. Неправилната преценка води до това мениджърите да имат доверие не на когото трябва или да подценяват важни служители. Често смятат, че компетентността и учтивостта са в обратна зависимост. Ако едно от тези качества е в повече, значи е

за сметка на другото. Т.е. ако някой се държи мило и учтиво, едва ли разбира много от работата си.
За да помогна на мениджърите да направят по-правилна преценка, препоръчвам им: (1) Не прибързвайте. На практика всеки използва стереотипи, за да вземе решение бързо. Но когато става въпрос за служителите ви, трябва да положите усилия да разберете

как точно формирате впечатленията си; (2) Избягвайте да преценявате хората въз основа на клишетата за компетентност и учтивост.