Горещи пари

МНОГО ПЪТИ през годините са се появявали новини за възраждане на икономиката на Африка. Има

достоверни данни, че част от държавите в Черния континент вече са стабилни и ги очаква възходящо икономическо развитие дори при сегашната глобална криза. Доклад на МВФ предвижда икономически растеж от 6,3% през 2009 г. за държавите южно от Сахара, а за Уганда, Танзания и Нигерия се очаква да е 8 на сто.

Стабилност. Периодите на политическа несигурност, които забавяха развитието през последните десетилетия, вече са преодолени. Кризите в Гана, Уганда, Танзания и Нигерия през 70-те и 80-те са минало. Нигерия например вече

напълно е изплатила външния си дълг, въвела е разумни финансови закони и е възвърнала доброто име на банковата си система.

Политика. Голяма част от експорта на Гана се радва на безмитен достъп до пазарите в ЕС и САЩ. Отношенията между африканските държави оказват положително влияние върху местните икономики.