ИСТОРИЯТА СЕ ПОВТОРИ и този път с обичайните прилики и разлики - масовите разпродажби на акции създадоха предпоставките за импулсивен растеж на американските индекси. В рамките само на четири седмици щатският пазар се качи с близо 25%. За мнозина наблюдатели това е изненадващо, тъй като липсваше последната капитулация на пазара и паническите разпродажби, които обичайно формират дъното. Независимо от това акциите отказаха да бъдат подвластни на познатата практика и успяха да регистрират третия

исторически успех за един месец. Има само две години, през които е наблюдавано покачване на акциите с по-бързи темпове за четири поредни седмици. Това се е случило през 1932 и 1933 г. Тези периоди са били последвани от нови печалби през следващите седмици, като и в двата случая инвеститорите са били подмамени от много евтините акции. Тези години бележат края на Голямата депресия и въпреки че не са били последвани от бурен растеж, какъвто е бил характерен за предишното десетилетие или за силните 20-те години на миналия век, американската борса е вървяла нагоре.