РЪСТ НА КОНСОЛИДИРАНАТА ПЕЧАЛБА (преди облагане с данъци) от 23,7% до 540,80 млн. евро отчита Vienna Insurance Group. Австрийската застрахователна група участва на 23 пазара, включително и на българския. Тя е мажоритарен собственик на ЗАД "Булстрад". Общият премиен приход на българските дружества от групата - ЗАД "Булстрад", ЗК "Български имоти", ЗАД "Булстрад Живот" и ЗОД "Булстрад Здраве", е 302,7 млн. лв. през миналата година. ЗАД "Булстрад" запазва

лидерските си позиции на общозастрахователния пазар с годишен премиен приход 221,9 млн. лв., който е с 25% повече в сравнение с 2007 г. Компанията е единствената от първите четири на пазара на общото застраховане, която отчита ръст на пазарния дял. Резултатите във всички застрахователни браншове нареждат ЗАД "Булстрад" в челната тройка, като в карго и морското застраховане е безспорен лидер. ЗК "Български имоти" е на 11. позиция по брутен премиен приход на общозастрахователния пазар с годишен премиен приход от 52,2 млн. лв.