Инж. Валентин Трифонов, изпълнителен директор на “Приста Ойл” ЕАД:

Повече предпазливост и пресметливост
Не бива да се прави компромис с качеството на продукцията и да се прекъсва иновационната дейност


- Промени ли кризата с нещо бизнес мисленето? С кои илюзии трябва да се раздели висшият мениджмънт? Какви нови приоритети излизат на преден план?
- Бизнес мисленето стана по-прагматично, то се съобразява по-детайлно с бизнес средата. Мисля, че висшият мениджмънт

отдавна се раздели с илюзията, че може да не се съобразява с кризата, както и че има готови решения за излизане от нея. Колкото до новите приоритети - може би една идея повече предпазливост и много повече пресметливост.

- Какво е правилното бизнес поведение в сегашната ситуация?
- Оптимизиране на всички разходи. Планиране на фирмената дейност във всичките й аспекти,
като се съобразяваме с вътрешните и външните пазарни условия.

- Кои са трите компромиса, които не бива да допускат мениджърите?
- Да се допуска компромис с качеството на продукцията.