СТРАХЪТ ОТ КРИЗАТА увеличи говоренето за заетост и безработица. Новини за съкращения идват отвсякъде. На хората не са им нужни някакви официални данни, за да започнат да си мислят за най-лошото - било то за икономиката като цяло, или за собственото си работно място. Тези страхове определено

не са безпочвени, но също така са и леко преувеличени. Истината е, че според официалните данни на Агенцията по заетостта в началото на 2009 г. броят на регистрираните безработни в страната нараства. Това обаче се случва през всяка една година от началото на новото хилядолетие. Като именно януари е месецът, през който по традиция безработните са най-много. Въпреки това през тази година ръстът продължи и през февруари, което даде ясен сигнал, че тенденцията се обръща в негативна посока.
Към края на февруари регистрираните безработни в страната достигнаха почти 250 хил. души, което ни връща към нивата от март 2008 г. Стойностите обаче продължават да бъдат доста добри.