Има ли кой да плати за тази стара кола?
Има ли кой да плати за тази стара кола?

В ГОДИНАТА, когато Маркс отново стана популярен, из европейския автомобилен пазар тръгна призрак - призракът на скрапинга. Става дума за държавни премии, поощряващи замяната на стара кола с нова, които подтикнаха продажбите в някои страни и вече се разглеждат като спасителна мярка за европейската автомобилна индустрия. Подхвърлят се дори идеи Брюксел да ги въведе задължително в целия ЕС. Това ще рече, че може да стигнат и до нас. В основата на

сегашната еуфория около скрапинга е Германия. През януари пазарът на автомобили там отбеляза рязък спад, а през февруари бе отчетен впечатляващият ръст от 20%, който през март стигна до 40%. Германия е най-големият пазар на коли в Европа и здравословното му състояние се следи внимателно. Ако кихне, това се отразява на цялата индустрия. Скокът през март се дължеше на един най-обикновен административен акт. Германската държава даде премия от 2500 евро при предаване на стара кола (на възраст над 9 години) за скрап и покупка на нова (или употребявана до 1 година).